… juniorský aerobik

0001

////////////////////

////////////////////

Rozhovor s Ivou Farářovou
manažerkou juniorské školy aerobiku a Domyno Pohybových Aktivit

Ahoj Ivo. Můžeš nám říci, co to vlastně sportovní aerobik je a kde jsi získala tréninkové zkušenosti?

Sportovní aerobik je dynamický sport zahrnující dovednosti spojující sílu, pružnost a odraz s uměleckou tvořivostí v předvedení. Vychází z průpravy baletní, gymnastické a atletické.
První zkušenosti jsem si přinesla z gymnastického oddílu, další jsem získala na vysoké škole při studiu oboru tělesné výchovy a nemalou část mi dala vlastní praxe. V nultém ročníku jsem, jako trenérka, vyhrála soutěž dětí, a poté jsem začala trénovat seniorský pár. Začaly výjezdy do zahraničí na choreografie ke zkušeným závodníkům do Říma a Barcelony. Účasti na mistrovstvích Evropy a světa ve Finsku, v Austrálii a v Brazílii mě neustále motivovaly k dalšímu vzdělávání, které organizátoři pro trenéry připravovali.

A jakých úspěchů dosáhli závodníci Domyno Juniorské Školy Aerobiku Ivy Farářové?

Za svůj největší úspěch považuji 17 leté fungování školy (od roku 1996) a to, že neustále patříme k prestižním klubům českého aerobiku.
Jako další úspěch vnímám, že většina závodníků projde od přípravky až po kategorie seniorské a pak se z nich stávají kluboví trenéři, kteří předávají získané sportovní zkušenosti mladším závodníkům a dokáží je připravit na soutěže. Vidím v tom srdečnost a věrnost, které si vážím nadevše!
A pak jsou to ty opravdové sportovní úspěchy na úrovni republiky, Evropy a světa! Důkazem jsou trojnásobní mistři světa a Evropy v kategorii párů Veronika Šindelářová a Pavel Sirotek. A za úspěch samozřejmě považuji finálová a medailová umístění fitness družstev, týmů i jednotlivců.

Co nabízíš dětem, které se chtějí přihlásit do tvé školy?

Nabízím dvě možnosti. Ta první předpokládá navštěvovat dvakrát týdně komerční aerobik jako vhodnou náplň volného času, kde se děti odpoutají od počítačů a tabletů a naučí se správným koordinačním pohybům při hudbě. Zlepší si svou fyzickou kondici, získají lepší obratnost a sílu, naučí se návykům pro správné držení těla.
Ta druhá, nabízí účast ve výběrovém řízení, po jehož úspěšném absolvování se dítě zapojí do pravidelného tréninkového procesu se vším všudy. To znamená … tréninky, soustředění, soutěže, dresy, medaile, tituly atd. ¦)

////////////////////

Desatero našim dětem
Nové výzkumy v oblasti příjmu potravy a stravovacích návyků ukázaly, že děti často nesnídají, pijí sladké limonády a energetické nápoje, drží diety. Špatné stravovací návyky se objevují zejména u žáků na druhém stupni základních škol. Na konci 9. třídy má 35 procent chlapců a 75 procent dívek za sebou zkušenost s dietou! Podle průzkumu Českého zdravotnického fóra klesá s rostoucím věkem dětí pravidelnost ve stravování. 25 procent patnáctiletých dívek jí jen jednou až dvakrát denně! Školní oběd je pro mnohé děti úplně první jídlo dne. Některé děti dokonce zůstávají o hladu až do večera, protože jim ve školní jídelně nechutná. Tyto návyky si pak přenášejí i do pozdějšího věku a často jim pak hrozí obezita. Někteří rodiče sice dětem dávají ovoce a zeleninu, ale využívají k tomu důmyslné motivace typu „Sněz mrkev a můžeš si vzít čokoládu“. Děti často nemají malé zdravé svačinky, celý den nejedí, doma pak „luxují“ lednice, jedí u televize nebo před monitorem počítače. Kromě jídla mají děti podle průzkumu velké problémy i s pitným režimem. Čím jsou starší, tím více dávají přednost energetickým nápojům a sladkým limonádám. Ty jsou leckde dostupné i přímo ve školách v automatech. Přitom právě rodiče mohou stravovací návyky svých dětí významně ovlivnit. Důležité je nejen časové rozložení stravy během dne, tj. snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře, ale i skladba jídelníčku. Školáci by neměli mít hlad či žízeň, protože žák, který není dostatečně zasycen a napojen, ztrácí pozornost. Žáci by si měli nosit svačiny a měli by mít možnost se ve škole napít. Děti by měly přicházet do školy nasnídané a svačinu by malým školákům měli připravovat rodiče. Určitě by neměli svačinu nahrazovat penězi. Dítě podléhá reklamě a většinou si koupí jídlo, které obsahuje příliš mnoho sacharidů či tuků.

Zdravý životní styl dětí vyžaduje kromě řádných stravovacích návyků především pohyb. Jenže s rostoucím věkem přibývá žáků, kteří i ve škole cvičí jen občas, nebo dokonce vůbec. Na druhou stranu ty děti, které v průzkumech vycházejí jako sportující, patří v drtivé většině mezi vrcholové sportovce. Nabídka sportovních programů, kurzů nebo kempů pro pravidelnou pohybovou aktivitu dětí je bohatá. Více už Iva Farářová, manažerka Juniorské školy aerobiku a Domyno Pohybových Aktivit: „V naší škole nabízíme dětem dvě základní možnosti. Ta první předpokládá, že děti budou dvakrát týdně navštěvovat komerční aerobik jako vhodnou náplň volného času, kde se odpoutají od počítačů a tabletů a naučí se správné koordinaci pohybů při hudbě. Zlepší si fyzickou kondici, získají lepší obratnost a sílu, návyky pro správné držení těla. Ta druhá nabízí účast ve výběrovém řízení, po jehož úspěšném absolvování se dítě zapojí do pravidelného tréninkového procesu se vším všudy. To znamená tréninky, soustředění, soutěže, dresy, medaile a tituly!“ Změna životního stylu tedy nesouvisí jen s výběrem zdravých potravin. „Když už se jednou rozhodneme změnit životní styl našich dětí, nelze dělat jednostranné změny – je třeba se zaměřit na komplexní proměnu. To znamená nejen změnit jídelníček, ale přidat i správně zvolený sport a dostatek odpočinku. Pamatujme ovšem, že právě my rodiče jsme příkladem svým dětem, proto uvažujme o tom, jestli náš životní styl odpovídá tomu, co chceme po svých dětech,“ vysvětluje výživový specialista Petr Havlíček.

 © 2009 - 2017 DOMYNO1 s.r.o.

Webhosting - TECHart systems